Книга Біблійна екзегетика Карла Барта

Олександр Третяков
300,00
грн.
Автор: Андрій Шиманович
Вид-во: Олександр Третяков
Мова: українська
Формат: Обкладинка тверда; 184 стор.
Рік видання: 2022

Вперше у вітчизняному богослов’ї в книзі здійснено цілісний аналіз основних принципів неоортодоксальної біблійної екзегетики Карла Барта в контексті всієї сукупності чинників (інтелектуальних, історичних, соціально-політичних), які вплинули на формування богословської методології швейцарського теолога. З’ясовано, що надважливе значення для розуміння Бартового богослов’я має здійснена ним деконструкція напрацювань ліберальної теології з її спробами адаптувати християнство до раціонального модерного дискурсу, позбавивши його христологічного та тріадологічного осердя. За допомогою ґрунтовного аналізу базових англомовних джерел у книзі наведено низку аргументів на користь сприйняття фундаментального богословського доробку Барта як одного з найбільш впливових та знакових явищ в історії християнського богослов’я. Книга розрахована на фахівців-богословів, викладачів вищої школи й конфесійних навчальних закладів, студентів, аспірантів, а також всіх тих, хто цікавиться християнським богослов’ям ХХ ст. та тими постатями, котрі здійснили найвагоміший внесок у його розвиток.

Дана монографія може слугувати у якості засновку для подальших розвідок у царині богослов’я, герменевтики, біблійної екзегетики, філософії релігії, релігієзнавства та історії християнської доктрини у ХІХ-ХХ століттях.

Мова: Українська

Стан книги: Нова книга

Рекомендуємо