Книга Дискурси у глобальному світі

Дух і Літера
320,00
грн.
Автор: Сергій Пролеєв, Роман Зимовець, Роман Кобець
Видавництво: Дух і Літера
Мова: українська
Формат: Обкладинка тверда; 276 с.
Рік видання: 2023

В монографії розкривається чільна роль дискурсів в глобальному світі. В центрі уваги – фундаментальне перетворення сучасності: дійсність та спосіб життєдіяльності людини стають переважно дискурсивними практиками. Цей ефект відстежується через низку явищ: «світ без дійсності», кінець ери виробництва, розмиті спільноти, інформаційно-мережна соціальність, деперсоналізований режим інфовлади. Розкрито значення сучасних історичних дискурсів для відтворення колективних ідентичностей – в центрі аналізу напруга, що існує між дискурсами пам’яті і критичної наукової історії, й та продуктивна роль, яку вона відіграє для прояснення минулого та раціоналізації сучасних колективних ідентичностей. Значну увагу приділено реаліям сучасної України: розроблена теоретична модель належної public policy в Україні на основі критичного переосмислення вад наявного вітчизняного дискурсу державної політики, проаналізовано суперечність дискурсу незалежності та дискурсу панування, а також механізм Z-дискурсу російської агресії.

ЗМІСТ
Вступ
Розділ І. Глобальний світ як поле дискурсивних практик
1.1. Дискурс як соціально зумовлений спосіб бачити, тлумачити та обговорювати явища суспільного життя
1.2. Соціокультурні підвалини дискурсу
1.3. Кінець ери виробництва. Проблематизація мислення та виклик інфовлади
1.4. Дискурсивна реальність сучасної України: дискурс незалежності та принцип панування
1.5. Z-дискурс російської військової агресії

Розділ ІІ. Сучасні історичні дискурси: між пам’яттю та критикою
2.1. Історичність людського буття та проблема історичної репрезентації
2.2. Історичність людського буття як умова можливості історичних дискурсів
2.3. Феноменологічно-герменевтична інтерпретація колективної пам’яті
2.4. Дискурси пам’яті і критична наукова історія
2.5. До класифікації сучасних історичних дискурсів
2.6. Війна і нова комунікативна пам’ять українців

Розділ IІІ. «Деполітизація політики»: управлінська парадигма сучасного українського дискурсу про «державну політику»
3.1. Концептуальні засади дослідження дискурсу про «державу» та її «політику»
3.2. Роль держави в суспільстві. Парадигми врядування
3.3. Тематична специфіка державної політики
3.4. «Управлінська діяльність» як деполітизація державної політики
Післямова

Мова: Українська

Стан книги: Нова книга

Рекомендуємо