Книга Модерне суспільство: від лібераль- ної і тоталітарної утопій до мережної соціальності

Наукова думка
260,00
грн.
Автор: Вікторія Шамрай
Видавництво: Наукова думка
Мова: українська
Формат: Обкл. м'яка; ; 306 стор.
Рік видання: 2015

У монографії аналізуються підвалини організації й життєдіяльності сус-пільства, обґрунтовані модерною думкою, а також створені на цій основі програми соціально-політичних перетворень та практики їх втілення від доби Ренесансу до сьогодення. У генезі й розгортанні соціального проекту модерну виділяються чотири фази: перша має цілком негативний характер і передбачає світоглядно-ре-лігійне спростування ієрархізованого порядку середньовіччя. Її загальним змістом є секуляризація дійсності, здійснена впродовж доби Ренесансу і Реформації (XVI - середина XVII ст.). Друга - ліберальна утопія відкритого громадянського суспіль-ства, теоретичну основу якої становить природно-правова парадигма розуміння соціальної дійсності. Третя - тоталітарні утопії соціалістичного суспільства у двох головних версіях, виразом яких стали комуністична (класово-соціалістична) та фашистська (націонал-соціалістична) ідеології. Четверту фазу задає процес глоба-лізації, який породжує кризу соціального проекту модерну та окреслює перспективу глобального соціального порядку у вигляді мережної соціальності. Серед провідних соціальних колізій сучасності виокремлюється феномен тоталізації суспільств, який властивий і провідним сучасним демократіям (передусім американській). В якості протидії цьому процесу обґрунтовується актуальність «демократичної революції» та екзистенційної реабілітації життєсвіту учасників сучасного суспільства.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться соціальною фі-
лософією та філософською антропологією.

Мова: Українська

Стан книги: Нова книга

Рекомендуємо