Вчителі та учні: дві декади західної філософії
Лектор Андрій Дахній
Про курс
Метою циклу, який складається з трьох лекцій і називається «Вчителі та учні: дві декади західної філософії», є спроба подивитися на дві потужні фази новітньої західної філософії крізь призму тематики учнівства та вчительства. Перша лекція стосуватиметься ситуації «вчитель-учень» у широкому цивілізаційному і філософському контексті, а друга й третя присвячуватимуться двом багато в чому вирішальним епізодам у новітній історії філософської думки – «вчительському» (сорокові роки дев'ятнадцятого сторіччя) та «учнівському» (двадцяті роки двадцятого сторіччя). Буде здійснено спробу показати, як від окресленого інтелектуального вибуху ХІХ сторіччя «виростала» вся подальша посткласична західна філософія ХІХ-початку ХХ сторіччя (позитивізм, «філософія життя», екзистенціалізм, марксизм тощо), так і продемонструвати, як, своєю чергою, ідеї «двадцятників» ХХ сторіччя слугували імпульсом для мислення всього подальшого двадцятого, та й початку двадцять першого сторіччя (філософська антропологія, феноменологія, герменевтика, деконструктивізм, критична теорія Франкфуртської школи, аналітична філософія тощо). У названі дві декади і справді трапилося щось неймовірне, те, що потребує нашої особливої уваги і ретельного осмислення, те, що набуває дивовижної актуальності в сьогоденні.

Мова курсу - українська.

Усі гроші підуть на підтримку наших снайперів у ЗСУ через Юрія Чорноморця.
Про лектора
доктор філософських наук, історик філософії, перекладач, завідувач кафедри історії філософії Львівського національного університету імені Івана Франка
Фото
Середа Ірина
Програма курсу
23 серпня о 19:00
Заняття 1.
У першій лекції («Західна філософія: вчителі та учні») мова піде про загальний контекст заявленої проблематики. Втім, феномен вчительства і учнівства розглядатиметься передовсім у контексті західної філософії і західної цивілізації. Для нас, серед іншого, відкриється урок критичного мислення, яке в принципі протистоїть будь-яким спробам творити із вчителя такого собі непомильного гуру (що, безумовно, є характерним для східної духовної традиції): приміром, Сократ відрізняється від Будди і Конфуція головно тим, що закликає ставити під сумнів свої власні погляди. У подальшому учень Платона, Арістотель, як відомо, енергійно суперечитиме вчителеві («Платон мені друг, але істина – дорожча»). Важливо, одначе, враховувати, що ця лінія на Заході знайде плідне продовження й у подальшому: зокрема, вже у ХХ сторіччі матиме місце аналогічний приклад – контроверза між Едмундом Гуссерлем та його учнем Мартіном Гайдеґґером (причому у наведених випадках у стосунках між учнем та вчителем простежувалася не просто складність стосунків, але й навіть антагонізм). Буде показано, наскільки історія західної філософії може поставати як історія суперечок, арена інтелектуальної змагальності й боротьби.
25 серпня о 19:00
Заняття 2.
У другій та третій лекціях (на новітньому філософському матеріалі) розглядатимуться, відповідно, покоління «вчителів», або «(пра)батьків» (О.Конт, А.Шопенгауер, Л.Фоєрбах, К.Маркс, С.К'єркеґор) та генерація їхніх численних «учнів», нащадків, послідовників-критиків (Л.Вітґенштайн, Р.Карнап, Е.Кассірер, О.Шпенґлер, М.Шелер, В.Беньямін, К.Ясперс, Ґ.Марсель, М.Гайдеґґер). Братимуться до уваги, знову ж таки, два дивовижні періоди у розвитку західного мислення, «перегуки», спадкоємність та водночас «розриви» між ними. Друга лекція («Вчителі: філософія «постідеалістичного» ХІХ сторіччя») стосуватиметься «проривної» декади для розвитку західної філософії – 40-х років ХІХ сторіччя. Саме з цього десятиліття, по суті, «виросла» вся західна новітня філософія, те духовне явище, яке нерідко називають «постідеалістичним ХІХ сторіччям». Не менш «проривним» постане десятиліття, до якого буде прикута увага третьої, заключної лекції («Учні: повоєнна філософія кризи»), причому аналіз зосередиться не лише на розвитку філософії, але й літератури (достоту у ті самі роки не лише з'являться унікальні твори Дж.Джойса, Ф.Кафки, Р.М. Рільке, Ф.С. Фіцджеральда, Е.Гемінґвея, В.Фолкнера, Т.Манна, Г.Гессе, І.Звево, але й простежуватиметься незримий зв'язок між ними й тодішньою філософією, не лише відображаючи дух того часу, але й виражаючи щось абсолютно позачасове та непроминальне)…
27 серпня о 19:00
Заняття 3.
У другій та третій лекціях (на новітньому філософському матеріалі) розглядатимуться, відповідно, покоління «вчителів», або «(пра)батьків» (О.Конт, А.Шопенгауер, Л.Фоєрбах, К.Маркс, С.К'єркеґор) та генерація їхніх численних «учнів», нащадків, послідовників-критиків (Л.Вітґенштайн, Р.Карнап, Е.Кассірер, О.Шпенґлер, М.Шелер, В.Беньямін, К.Ясперс, Ґ.Марсель, М.Гайдеґґер). Братимуться до уваги, знову ж таки, два дивовижні періоди у розвитку західного мислення, «перегуки», спадкоємність та водночас «розриви» між ними. Друга лекція («Вчителі: філософія «постідеалістичного» ХІХ сторіччя») стосуватиметься «проривної» декади для розвитку західної філософії – 40-х років ХІХ сторіччя. Саме з цього десятиліття, по суті, «виросла» вся західна новітня філософія, те духовне явище, яке нерідко називають «постідеалістичним ХІХ сторіччям». Не менш «проривним» постане десятиліття, до якого буде прикута увага третьої, заключної лекції («Учні: повоєнна філософія кризи»), причому аналіз зосередиться не лише на розвитку філософії, але й літератури (достоту у ті самі роки не лише з'являться унікальні твори Дж.Джойса, Ф.Кафки, Р.М. Рільке, Ф.С. Фіцджеральда, Е.Гемінґвея, В.Фолкнера, Т.Манна, Г.Гессе, І.Звево, але й простежуватиметься незримий зв'язок між ними й тодішньою філософією, не лише відображаючи дух того часу, але й виражаючи щось абсолютно позачасове та непроминальне)…
Ціни на участь в курсі
Ціна за весь курс
1000 грн
При сплаті до 19 серпня (включно)

Ви отримаєте посилання на усі три зустрічі, що будуть проходити в середовищі Zoom

У Вас буде доступ до відеозапису усього курсу після його закінчнення

У Вас буде можливість задати власні питання лектору і учасникам курсу в режимі реального часу
Приєднатися!
Ціна за весь курс
1200 грн
При сплаті після 19 серпня

Ви отримаєте посилання на усі три зустрічі, що будуть проходити в середовищі Zoom

У Вас буде доступ до відеозапису усього курсу після його закінчнення

У Вас буде можливість задати власні питання лектору і учасникам курсу в режимі реального часу
Приєднатися!
Контакти

+38 068 231 67 99 (Viber, Telegram) Руслан

375 до н.е. 2024 © Усі права захищено. Plato's Cave (Печера Платона).
написати нам: info@platoscave.com.ua